14 Ocak 2014 Salı

1-) ESMALARIN ETKİLİ OLDUĞU GEZEGEN SAATLERİ

Ya Allah –66 Güneş.Pazar.
İmanın artması, her çeşit zenginlik, duaların kabulü için; Kansere karşı Celle Celâlüh.

Ya Rahman – 298. Güneş – Pazar.
Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak ve yardım görmek için.

Ya Rahim–258. Güneş – Pazar.
Maddi manevi her türlü rızka ve zenginliğe kavuşmak; burun için.

Ya Melik–90. Merkür – Çarşamba.
Maddi-manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek için..

Ya Kuddüs–170. Jüpiter – Perşembe.
Maddi" ve manevi her türlü temizliğe sahip olmak, ruhî hastalıklardan kurtulmak için.

Ya Selâm – 131. Güneş – Pazar.
Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için. Duaların kabulü için.

Ya Mü’min – 136. Ay – Pazartesi.
Güvende olmak, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için.

Ya Müheymin – 145. Jüpiter – Perşembe.
İnsanlardan korunmak, düşüncelerini anlamak ve romatizma için. Nazardan korunmak için.

Ya Aziz – 94. Mars–Salı.
Düşmanlara galip gelmek, şerlerinden korunmak için.

Ya Cebbar – 206. Mars – Salı.
İsteğin yerine gelmesi, insanlar ve cinlerden korunmak; guatr, atardamar ve omurga için.

Ya Mütekebbir – 662. Jüpiter– Perşembe.
İzzet, şeref ve büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için..

Ya Hâlık – 731. Güneş – Pazar.
İşlerde üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak, başarılı olmak, rahim rahatsızlıkları için.

Ya Bâri’ – 213. Güneş – Pazar.
Her işte başarılı olmak, sıkıntılardan kurtulmak; pankreas, şeker ve böbrek bezleri için.

Ya Musavvir–336. Ay–Pazartesi.
Amacına ulaşmak ve ifade etmek, zor işleri başarmak, bir işte uzmanlaşmak, beğenilmek, kolay evlenmek için..

Ya Gaffar – 1281. Venüs-Cuma.
Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için.

Ya Kahhâr – 306. Mars – Salı.
Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için

Ya Vehhâb – 14. Venüs – Cuma.
Sıkıntısız, rahat bir hayat sürmek ve kalp damarlarının tıkamaması için. 7defa okunması duaların kabulüne vesiledir.

Ya Rezzak – 308. Venüs – Cuma.
Bol rızıklı ve zengin bir ömür geçirmek; kalp kasları ve mide için.

Ya Fettâh – 489. Merkür–Çarşamba.
Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarılı olmak için. Kısmet açılması için.

Ya Alîm – 150. Jüpiter–Perşembe.
İlim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi ve âlim olmak için. Kalpleri çeken tılsımlı bir esmadır.

Ya Kâbıd – 903. Jüpiter – Perşembe.
Zalimin zulmünden kurtulmak; düşmanlarından korunmak için

Ya Bâsıt – 72. Venüs – Cuma. 
Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar için.

Ya Hâfid – 1481. Güneş – Pazar. 
Kötülükten, kötülerden ve bütün belalardan korunmak ve tansiyon için.

Ya Râfi’–351. Güneş–Pazar.
İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak; bacaklar için. Kalpleri çekme özelliği vardır. Yıldızınız düşükse yükseltir. Çaresi bilinmeyen hastalıkların iyileşmesi için çok önemli bir esmadır.
Ya Muizz – 117. Güneş – Pazar.
Fakirlikten ve insanlar içinde zelil olmaktan kurtulmak için

Ya Müzill – 770. Mars – Salı.
Her çeşit düşmana galip gelmek ve zelil etmek için

Ya Semi’ – 180. Jüpiter – Perşembe.
Duaların kabul olması ve Kulak rahatsızlıkları için

Ya Basîr – 302. Güneş – Pazar. Sabah ve İkindi
Acizliğin kalkması, basiretli olmak, göz hastalıkları için

Ya Hakem–68. Güneş–Pazar.
Haklı davasını kazanmak, hak ile hükmetmek için

Ya Adl–104. Güneş – Pazar.
Adaletli olmak haklı davayı kazanmak için

Ya Lâtif – 129.Venüs – Cuma.
Dileklerin olması, kısmet ve rızkın açılıp artması ve burun için.

Ya Habîr - 812. Güneş – Pazar.
Hafıza ve idrakin güçlenip genişlemesi, kolay anlama ve ezber için

Ya Halim – 88. Satürn – Cumartesi
Güzel ahlâk, yumuşak huyluluk, sükûnet, öfke ve sinir yatışması için.

Ya Azîm–1020. Merkür–Çarşamba: Sabah ve İkindi
Sözünün tesirli olması ve dinlenmesi için.

Ya Gafûr–1286. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi
Günahların affedilmesi ve kötü ahlaktan korunmak için.

Ya Şekûr – 526. Güneş – Pazar
Talihin açılması, mevcut nimetlerin şükrünü eda ve bol rızık elde etmek için.

Ya Aliyy – 110. Güneş – Pazar
Zilletten kurtulmak ve ilim derecesinin artması için.

Ya Kebîr – 232. Jüpiter – Perşembe
Maddi-manevi büyüklük kazanmak; saygı ve hürmet görmek için.

Ya Hafîz – 998. Satürn-Cumartesi
Nefsini ve malını her türlü beladan, insan ve cinlerden korumak; tansiyon için

Ya Mukıyt – 550. Güneş-Pazar
İhtiyacı olanı kazanmak ve bol rızık elde etmek için

Ya Hasîb – 80. Venüs-Cuma
Herkese karşı açık alınlı olmak hesabını kolay vermek için

Ya Celil – 73. Güneş-Pazar
Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek için

Ya Kerim – 270. Venüs-Cuma
Zengin ve cömert olmak, her kolaylığa sahip olmak için. Kadınların her zaman mutlu olmalarında önemli bir esmadır.

Ya Rakîb–312. Venüs-Cuma
Allahın koruması altında olmak, bunu hissetmek ve hafızanın kuvvetlenmesi için

Ya Mücib – 55. Jüpiter-Perşembe
Duaların kabul olunması; sözlerinin dinlenmesi için

Ya Vâsi’ – 137. Ay-Pazartesi
Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için

Ya Hakîm – 78. Venüs-Cuma
İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için. Söz geçirmek için önemlidir.

Ya Vedûd – 20. Ay-Pazartesi
İnsanların sevgisini kazanmak için

Ya Mecîd – 57. Venüs-Cuma
İzzet ve şerefin sahibi olmak ve itibarının artması için.

Ya Bâis–573. Güneş-Pazar
Kuvvetli irade sahibi olmak, alacaklarını tahsil etmek için

Ya Şehîd – 319. Jüpiter-Perşembe
Şehit olmak, heybetli olmak ve halk arasında sevilmek için.

Ya Hakk – 108. Venüs-Cuma
Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işi bitirmek için

Ya Vekil – 66. Venüs – Cuma
Allahtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için.

Ya Kaviyy–117. Mars – Salı
Kansızlık, kaslar ve vücudun güçlü olması; zor işleri kolay görmek, gudde-i teymusiyye için

Ya Metîn – 500. Venüs – Cuma
Maddi ve manevi dayanıklılık, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için

Ya Veliyy – 46. Mars – Salı
Her işte Allahın yardımını istemek için

Ya Hamîd – 68. Jüpiter – Perşembe
Kazancın genişlemesi, Allaha çokça hamd etmek, yardım istemek için

Ya Muhsî – 148. Venüs – Cuma
Akıl dinamikliği, zekânın ve hislerin kuvvetli olması için

Ya Mübdi’ –56. Jüpiter–Perşembe
Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım görmek için

Ya Muiyd – 124. Satürn – Cumartesi
Elden kaçanı geri getirmek, âhiret gerçeğini ruhen hissetmek için

Ya Muhyî – 68. Venüs – Cuma
İşlerde başarılı olmak, hastalıklardan kurtulmak…

Ya Mümît – 490. Mars – Salı
Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, sürekli âhiret’i hatırlamak…

Ya Hayy – 18. Güneş – Pazar
Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak; böbrekler için, gençleştirici özelliği vardır.

Ya Kayyûm–156. Jüpiter – Perşembe
Her işte yardımı Allahtan beklemek, isteklerine kavuşmak, rızkın devamı…

Ya Vâcid – 14. Venüs – Cuma
Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.

Ya Mâcid – 48. Venüs – Cuma
Bol kazanç elde etmek ve şerefli yaşamak için.

Ya Vâhid – 19. Mars – Salı
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi için.

Ya Ehad – 13. Mars – Cuma
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi…

Ya Samed–134. Jüpiter – Perşembe
Hiç kimseye muhtaç olmamak için.

Ya Kâdir – 305. Güneş – Pazar
İstediğini yapmaya güç yetirmek için.

Ya Muktedir – 744. Satürn – Cumartesi
Her işte başarılı olmak için.

Ya Mukaddim – 184. Satürn – Cumartesi
Daima yükselmek için…

Ya Muahhir – 846. Satürn – Cumartesi
Kötü ve belalı birinin veya kötü bir işin uzaklaşması…

Ya Evvel – 37. Güneş – Pazar
Her hayırlı işte öne geçip ilk ve birinci olmak için.

Ya Âhir – 801. Venüs – Cuma
Ömrün uzaması ve bereketi için.

Ya Zâhir – 1106. Satürn – Cumartesi
Her konunun açıklığa kavuşması, gizliliğin kalkması; göz sinirleri için

Ya Bâtın – 62. Ay – Pazar
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması için

Ya Vâli – 47. Güneş – Pazar
Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi için.

Ya Müteâli – 551. Satürn – Cumartesi
İstediği makama gelmek, yükselmek; göz damarları için.

Ya Berr – 202. Venüs – Cuma
Her halükarda iyilik bulmak için.

Ya Tevvâb - 409. Jüpiter – Perşembe
Tövbelerin kabul olması için

Ya Müntekim – 630. Mars – Salı
Zulüm ve fenalıklardan korunmak; zalimlerden intikam almak için

Ya Afüvv – 156. Güneş – Pazar
Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek için

Ya Raûf – 286. Satürn – Cumartesi
Merhametin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek; kolon ve dizler için.

Ya Mâlikü’l-Mülk – 212. Merkür-Çarşamba
Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi" derecelerin artması için

Ya Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm. 1098 Güneş-Pazar
İşlerin kolay ve asan olması, başarılı olmak, sevilmek için…

Ya Muksit – 209. Jüpiter-Perşembe
Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için.

Ya Câmi’ – 114. Jüpiter-Perşembe
Küsleri barıştırmak ve hayırların toplanması için. Birleştirici özelliği vardır.


Ya Ğaniyy–1060. Güneş – Pazar
Zenginlik; bol rızık, sevilmek ve migren ve burun rahatsızlıkları için

Ya Muğnî – 1100. Venüs – Cuma
Rahat bir geçim, bol rızık; zenginlik ve sinirler için

Ya Mâni’ – 161. Güneş – Pazar
Beklenmedik, kaza, bela ve felaketlerden korunmak, emniyet ve güvende olmak için

Ya Dârr – 1001. Mars – Salı
Zararlı kimselerin zararından korunmak ve onları Allaha havale etmek için


Ya Nâfi’ – 201. Venüs – Cuma
Hastalık ve zararlı şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler ve karaciğer için.


Ya Nûr – 256. Venüs – Cuma
Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak ve kalp sağlığı için. Mutlu bir aile yaşantısı için devamlı okunmalı.


Ya Hâdi – 20. Güneş – Pazar
Doğru yolu bulmak; yaramaz çocuklar; gudde-i snowberi (üzüm gibi) ve idrar kesesi için. 


Ya Bedi’ – 86. Jüpiter – Perşembe
Allahın yardımına nail olmak, maddi manevi güzelliğe sahip olmak ve saç için


Ya Bâki – 113. Güneş – Pazar
Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak için.


Ya Vâris – 707. Venüs – Cuma
Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için.

Ya Raşîd – 514. Güneş – Pazar
Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve prostat için.


Ya Sabûr – 298. Güneş – Pazar
Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak ve böbrekler için okunabilir...Duaların kabul olduğu açık günler ücretli bir uygulamadır, mail hesabımdan iletişime geçebilirsiniz almak için..
 İletişim: alaraunlu385@outlook.com NOT: ESMALAR HAREKET HALİNDEYKEN ÇEKİLMEMELİ; KENDİMİZE AİLEMİZE ZARAR GELMEMESİ İÇİN..EN UYGUNU EVDE SESSİZ SAKİN BİR ORTAMDA EN AZ 40 GÜN ÇEKMEKTİR, HALVET VE RİYAZET ÖNEMLİDİR !38 yorum:

 1. okuma derken nasıl oluyor..mesela bır esma sabah ve ikindi 100 kere dıyorsa bu ıkı vakitte mı 100 er kere okunuyor..yoksa sabah ya da ıkındı vakıtlerınden hangısını ıstersek mı 100 kere okunuyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İstediğiniz zamam 100 yada 1000 defa okuyabilirsiniz kardeşim. Sevgiler...

   Sil
 2. Nihat Hatipoğlu sitesinde EL CAMIU esmasını ay saatinde okunmalı demiş, yanlışlık olmasın Venus mu yoksa ay mı, teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. En sevmediğim hocadır kendisi, hiç bir şeyini okumam. Ya Caminin gezegen saati müşteri yani jüpiterdir. Bayanlar için okuyanlara venüs saati okuyun diyorum ben. Erkek için okuyanlara jüpiter diyorum zaten.. Nihat Hatipoğlunun dualarını okuyun siz o zaman bu sitede ne işiniz var, anlayamadım :)

   Sil
 3. Amanın yanlış anlamayın, sitenize bayıldım. Nihat H. sitesine sadece daha önce rast geldim tamamen özellikle onun sitesini aramadım, neyse tek okuduğum yer hangi saatlerde hangi esma okunur özet yapmış, ben de hakim esmasınıa başladım, başlanması gereken doğru gün hangi gündür araştırması yaparken ( bu konu internette tam bir bilgi kirliliği ) bloğunuza rastladım ve oh dedim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tamam önemli değil. Gerçekten hiç sevmediğim bir hoca adını bile duymaya katlanamıyorum, kusura bakmayın :)

   Sil
 4. nihat hocayı neden sevmiyorsunuz merak ettim doğrusu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kendisini tanımam etmem aslında sadece ondan daima olumsuz enerji alıyorum, gönlüm sevmiyor kendisini. Ben negatif enerjilere kendimi kapattığım için sanırım :)

   Sil
 5. Merhaba alara hanım. Sizinle iletişime gecebilecegim bı numaranız varmı. Cok ihtıyacım var size lutfen:(

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İletişim adresim: alaraunlu385@outlook.com

   Sil
 6. aLARA ABLACIM YAPTIĞINIZ YARDIMLAŞMA ÖYLE SEVAP Kİ,GÜZEL İNSAN

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Güzel olan sizlersiniz canım :) Sevgiler..

   Sil
 7. ya camii ya vedut esması birliktemi okunması lazım ve venüs saatleri ne zaman ,etkisi kısa zamanda oluyormu,teşekkürler şimdiden siteniz gayet güzel ve herkesi aydınlatmaya çalışmanızda daha güzel allah razı olsun .

  YanıtlaSil
 8. Alara abla mrb. Ben size kısmet iksiri yaptırdıktan iki ay sonra kafaca anlaştığım çok mükemmel bir insanla karşılaştım ve ilişkimiz ciddi.Allah bin kere razı olsun sizden aklıma geldiğinizde her zaman dua ediyorum. Yanlız tek bir sorunumuz va abla beni istemeye gelecekler ama bunu ailesine açamıyor çünkü erkek kardeşi hastanede yatıyor ben ne duası okuyabilirim. Sevgi ve saygılarımla.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım, anlaşabildiğin biriyle tanışmana sevindim Allah daim etsin inşallah. Bir çok insan iksirden fayda gördüğünü söylüyor zaten, sebep kapalılıksa açar, ben bunu kendi üzerimde defalarca tecrübe ettim. Bence siz onun erkek kardeşi tez vakitte iyileşsin diye dua okuyun hem sevabada girmiş olursunuz. 170 defa Ayetel kürsü, 518 defa YA HAYY esmasını güneş gezegeninde ve açık günlerde sıkça okumaya çalışın çok faydası olur. Umarım her şey kısa sürede yoluna girer o kardeşimizde şifa bulur. Sevgilerimle...

   Sil
  2. Unutmadan şunu eklemekte istiyorum iyileşsin yada iyileşeyim şeklinde niyet etmeyelim, Rabbim filanca şu hastalığından tez vakitte sağlığına sıhhatine kavuşsun şifa bulsun yada bulayım diyelim, doğru kelimelerle dua etmemiz lazım fayda görebilmek için. Sevgiler...

   Sil
 9. Alara ablacım ben 2 haftada harika gelişmeler yaşıyorum. En başta barıştık. Yanımda uyuyor. Daha kibar eskiye göre. Hatta inanmazsın bebek muhabbeti etmeye başladı. . Artık yavaştan bebek istiyor gibime geldi..şaka gibi �� İnşallah düzeliyoruz. . Elhamdülillah. . Allah razı olsn. Çok harika bir insansın çoook !!

  YanıtlaSil
 10. Çok sevindim canım. Allah dualarımızı kabul etti demek ki çok şükür, iki haftada bu kadar düzelmiş olması da bunu gösteriyor, huzurunuz mutluluğunuz daim olsun, çalışmamın başarılı olması beni de çok mutlu ediyor, her şey Rabbimizin bir OL demesine bakıyor işte.. Daha da güzel şeylerin olması dileğiyle. Sevgiler..

  YanıtlaSil
 11. Merhaba, size çok teşekkür ederim.sizin sayenizde zikir deryasına daldim çokta faydasını gördüm.günde 7esma çeksem bana sıkıntısı ölürmü ,hepsi birbirinden güzel,,, saygılar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Esmalardan fayda görmemek imkansızdır diye düşünüyorum, doğru esmaları bulupta çekersek yaşantımız zamanla değişir, mutluluğa giden yol esmalardan geçiyor bence. Zaten faydasını da görmeye başlamışsınız bu çok sevindirici :) 7tane esma çekmeni< sıkıntı yaratmaz ben çok daha fazla esmayı vird edindim herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum çok şükür. Doğumkodu çalışmasıyla da size uygun esmaları belirlememiz mümkün. Amacımıza uygun esmaları belirleyip okumak önemli,bazı esmalar sıkıntı verir, bazıları rahatlatır, bu çalışmayı bir çok kardeşimize yapıyoruz fırsat buldukça, zaman oldukça..Sevgiler...

   Sil
  2. Merhabalar sitenize bayıldım birçok esmayi bende denedim faydasını gördüm ya da görmedim diyemem kisa aralıklarla bıraktım muhakkak faydali olacagina inaniyorum doğum kodu uygulamanizi merak ediyorum açıklama bulabileceğim bir sayfaniz var mi

   Sil
  3. Merhaba canım. Doğum tarihinize ve sorunlarınıza uygun olarak esmalarınızın belirlenmesidir. Mail adresimden detaylı bilgi alabilirsiniz alaraunlu385@outlook.com Sevgiler...

   Sil
 12. merhaba bende 2012 yılından beri zikir cekiyordum.işlerim yoluna girmişti sonra her insan gibi şeytana uyup bıraktım.ve başıma gelmeyen kalmadi.son 1 yıldır tekrar başladım.çok şükür iyiyim.okumalarıma başladııdan sonra eski erkek arkadşımla tam 3.buçukyıl sonra tekrar görüşmeye başladık.ve ben bir bebeğim olacağını öğrendim.lakin bebeğim 7 haftalıkken karnımda vefat ettiben bu bebeği yıllarca aynı adamdan istemişdim ama olmamışdı.3.buk yıl sonra mucizevi bir şekilde bu olay gerçekleşti.şimdi yeniden hamile kalmak istiyorum ondan.şu anda aramız yine serin.bana yardımcı olursanız çok dua ederim size.kendisini çok seviyorum.ve çok özlüyorum.kahrolası gururumada yenik düşüyorum.lütfen bana yardım edin.

  YanıtlaSil
 13. Merhaba canım. Evet zikirlerimizi pat diye bırakırsak başımıza gelmeyen kalmaz. Başlayınca bırakmak yok :) Canım sanırım evli olmadığınız halde çocuk istiyorsunuz. Kimseyi kınamam ve saygı duyarım ama bir çocuğun sorumluluğunu tek başına yüklenmek gerçekten çok zor. Sanırım siz dilediğini yapabilen özgür bir insansınız, heralde maddi durumunuzda çok iyi bunu göze alabildiğinize göre. Arada dini nikah olmadan olmadan çocuk sahibi olmayı dinimiz hoş karşılamaz, hatta o çocuk hayırsız olur denmekte. Zikir çekiyorsunuz ibadet ediyorsunuz inancınız var ama biraz daha islami yönünü araştırmalısınız. Ben sonucuna razıyım diyorsanız 336 defa YA MUSAVVİR çekmenizi öneririm.

  YanıtlaSil
 14. Merhaba güzel insan yazılarınızı takip ediyorum.İnsanlara faydanız çok güzel Allah razı olsun sizden.Benim de sorunlarım.Ben çok içten sıcak kanlı bir insanım ama malesef arkadaş çevresinde hatırlanmayan hep darbe yiyen biriyim.Bu durumdan dolayı depresyona bile girdim. Bu nu aşmak için hangi duaları okumamı önerirsiniz.Şimdi den teşekkür ederim yolunuz açık olsun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım, şirinlik dualarını okumanızı tavsiye ederim. En iyi dotta kitaptır aslında, bir tane samimi bir arkadaşınız olsun bence gerisini bırakın. Bu devirde hangi arkadaşınıza güveneceksiniz ki zaten. Az insan az eşya en güzeli bence. Kitaplarda en vefalı en hayırlı dost.. Tşk ederim. Sevgiler...

   Sil
 15. Kolay gelsin sayfanız cok guzl bsyı merak ettım ay saattı diyoruz ya bu ornk ya hafız cumartesi olarak geçiyor o gun ıcınde cekebılırız dımı yoksa ogunun ıcınde ozel bır saat aralıgı varmı? Birde mesela cumartesi günleri hangı esmalar var ıse onların hepsını cekebılırız dmı smdıdeen saolun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tşk ederim kardeşim. Diğer günlerde de okunabilir ben mars ve satürn esmalarını da güneş gezegeninde okumaktan yanayım. Sevgiler...

   Sil
 16. sayfanızı çok beğendim ilk defa keşfettim.bundan sonra bende esmaları çekmek istiyorum. 4 yıldır çocuğumuz olmuyor eşimle bunun için özel bir esma tavsiye edermisiniz? şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tşk ederim canım, en iyi şekilde faydalanmanız dileğimle.. Ay saatinde 336 defa YA MUSAVVİR esmasını Ay gezegeninde okumanız faydalı olacaktır.Gezegen saatleri 48.konuda. Sevgiler..

   Sil
 17. Alara hanım doğumkodu çalışmanızdan ve kısmet iksiri çalışmanızdan çok memnun kaldım allah sizden olsun. Şu an mükemmel bir işim ve bir nişanlım varsa bunu sizin yaptığınız çalışmalara borçluyum iyi ki sizi tanımışım hayatım değişti :))) bunu herkesin bilmesini istedim kısmetimin anahtarı sizdeymiş meğer allah tuttuğunuzu altın etsin sizi çok öpüyorum. Saygı ve sevgilerimle

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Yürekten inançla uyguladığımız her şeyden fayda görmemiz mümkün, her şey Allahın takdiri, ben sadece vesile olmuş oldum sanırım :) Sizin adınıza sevindim Allah tamamına erdirsin. Dün akşam bir hanım yine yazmış bankadan emekliymiş aslında ama büyük iyi bir şirkette hemen iş bulmuş aşk durumununda zamanı var sanırım Allah neye daha çok ihtiyacımız varsa önce onu karşımıza çıkarıyor bence, sonuçta nasipten ötesi yok :)Siz şanslısınız ikisini de çıkarmış. Sevgiler..

   Sil
 18. Alara hanım merhaba
  Nasılsınız
  Benim için daha doğrusu eşim için bana okuma yapıyordunuz hatırladınız mı
  Simdiki durumum hakkında bilgi vermek istedim
  Çok şükürler olsun rabbime eşimle aramız düzelmeye başladı. Durup dururken ufak bir konuşma geçmişti aramızda ve bana boşanmak istemediğini ve benden vazgecmeyeceğini soyledi. Hemen aklıma siz ve okuduğunuz dualar geldi. Rabbim sizden sonsuz razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin inşallah. Şimdi aramız iyi ama hala sanki ufacık bişey olacak da eskisi gibi olacak diye korkuyorum. Dualarınızı eksik etmeyin benim için neolur

  İşte boyle yeniden yeni bir sayfa açalım dedi ve başladık ama nasıl nereye kadar gider bilemiyorum. Ben elimden geleni yapıyorum inşallah evliliğim sağlam zemine otururr

  Tekrar soylüyorum siz olmasaydınız şuanki durumda olmayacaktım

  Allaha emanet olun. Sevgiler

  iPhone'umdan gönderildi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim canım. Eşinizin boşanma kararından vazgeçmesine sevindim. Allah birlikteliğini, mutluluğunuzu daim etsin..Sevgiyle kalın..

   Sil
 19. alara hanım mrb. Üceretli çalışmalarınızı öğrenebilirmiyim hangileri acaba? Tşk ederim şimdiden.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Kişiye özel olarak yapılan her çalışmam ücretli. Sevgi, geri döndürme, doğumkodu, kısmet iksiri ve açık günler, vs gibi.

   Sil
 20. Alara hanımcım verdiğiniz açık günleri ve duaları aldığımdan beri doğru düzgün en fazla 3 gün okuma şansım oldu .. buna rağmen bile bir anda tünelden sonra bir ışık gördüm. Size nasıl dua etsem az . Şimdi daha sıkı sarılmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Allah sizden razı olsun. Bu arada 2 ay parası ödemiştim siz bana 3 ay yollamışsınız. Bir sonraki açık günleri alışımda size o bir ayın parasını yatıracağım. Sanırım çok arayan soran var karıştırdınız. Hakkınız geçmesin emek veriyorsunuz o kadar. Allah sizden razı olsun. Ben Allah nasip ederse sizden mayıs ya da Nisa'n da 5 aylık almak isterim. Bir de kendimi her gün vakia süresi okumaya alıştırsam inşallah. Valla sizden Allah razı olsun inşallah . Siz bana Allah ile doğru şekilde konuşmayı istemeyi gösterdiniz Allah da size hep yardım etsin . Allah'a da sonsuz şükürler olsun bana bu fırsatı verdiği için. Ne desem az. Sevgiyle kucaklıyorum sizi....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Benim açık günlerim daha etkili ve özeldir şüpheniz olmasın :) Doğru esma ve duaları okuduğumuzda hayatımız gitgide daha da güzelleşecektir bundan şüphemiz olmasın. Çok sevindim inşallah daha da güzel haberler alacağım sizden. Allaha emanet olun. Sevgiler..

   Sil